STARSCREAM - KUNDEKONTRAKT

Spilleforhold

- Der skal være parkeringsplads til bandets køretøj i umiddelbar nærhed af spillelokalet, med gyldig p-tilladelse.

 

- Scenen/spilleområdet (min. 18 m2) skal være klargjort til bandets brug, med strøm i nærheden. Kraftstrøm er ikke nødvendigt.
 

- En person der kender lokalet og dets tekniske installationer skal være tilstede ved bandets ankomst.
 

- Bandet skal have uhindret adgang til opstilling af udstyr, samt afvikling af lydprøve under hele Get-In. Hvis ikke andet er aftalt er get-in tidspunkt 2 timer inden musikstart.

- Hvis ”Get In” tidspunktet forsinkes af arrangør, kan optrædens start rykkes tilsvarende af bandet.

- Arrangør sørger for opholdsrum/omklædningsrum, drikkevarer og bespisning til de engagerede. Drikkevarer bedes være kildevand på flasker (kander/glas er ikke så godt på scenen), sodavand og øl.

- Arrangør er ansvarlig for at publikum ikke forvolder skade på bandets udstyr.
 

- Hvis der sker ikke-selvforskyldt skade på bandets instrumenter eller udstyr, afholder arrangør eller dennes forsikringsselskab, alle udgifter i forbindelse med reparationer/erstatning af det skadede.
 

- Der kan forekomme blinkkende og stroboskoplys flere steder under afviklingen af musikken.

- Ved booking udfylder kunden nedenstående formular og har, ved afsendelsen af denne, accepteret bandets kontrakt og vilkår. Ved booking fremsendes en faktura på 2.500 kr., når denne er betalt er bandet formelt booket - men før betaling er dagen reserveret til kunden. Det resterende beløb betales via separat fremsendt faktura.

 

- Der henvises i øvrigt til vores almindelige handelsbetingelser, som findes på www.starscream.dk/handelsbetingelser
 

INFO & KONTAKT:
Starscream
v. Silverbone Productions
CVR. 30260937

Syvvejen 14
4621 Gadstrup

Tlf. 20 35 90 47
Mail. starscreamjamband@live.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • Facebook - sorte cirkel

© 2020 by Starscream - Danmark